Gedragscode

 • Beschrijft de minimumnormen van het bedrijfsleven
  Deze gedragscode beschrijft de minimale normen van zakelijk gedrag dat we zien als fundamenteel in onze omgang met onze gewaardeerde klanten en leveranciers merchandise. De gedragscode bepaalt alleen minimumnormen. Nationale en internationale wetten dienen te allen tijde worden gerespecteerd. De gedragscode moet niet gebruikt worden tegen werknemers in any way.
 • Verwachten dat al onze zakelijke partners
  We verwachten dat al onze zakelijke partners – van de component inkoop tot en met de laatste kledingstuk productieproces volledig te voldoen aan de volgende normen. Net zoals we zelf doen
 • Voldoen aan alle geldende wetten
  Wij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 • forretning på en måde, der er fair
  Wij doen zaken op een manier die eerlijk is, ethisch en in het kader van de geldende mededingingsregels en regelgeving.
 • zakelijke transacties namens een onderneming van de Groep
  Alle zakelijke transacties namens een groep bedrijf moet nauwkeurig en eerlijk worden weerspiegeld in de boekhouding en in alle openbare rapportage van de resultaten in overeenstemming met de vastgestelde procedures en normen.
 • zaken in overeenstemming
  Wij doen zaken in overeenstemming met alle toepasselijke import en export wet- en regelgeving.
 • waarderen en diversiteit stimuleren
  Wij waarderen en diversiteit te bevorderen en te streven naar een werkgever van keuze. Wij waarderen het vertrouwen, integriteit en teamwork op de werkplek relaties en zich inzetten voor de behandeling van mensen met waardigheid en respect.
 • Onze 10 prioriteiten voor duurzame ontwikkeling
  Onze 10 prioriteiten van duurzame ontwikkeling committeren ons aan de verbetering van het beheer van de milieu- en sociale effecten van onze bedrijfsactiviteiten over de hele wereld, en om de mensenrechten en internationale arbeidsnormen ondersteunen.
 • Kinderarbeid IAO-verdrag nr 138 en 182
  Het gebruik van kinderarbeid worden niet getolereerd. Bdsource respecteert de geldende internationale recht overeenkomsten (bv IAO-verdrag nr 138 en 182).
 • gezondheid en veiligheid
  Het bedrijf moet worden uitgevoerd en werknemers moeten worden behandeld met de juiste en voldoende aandacht voor de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen.
 • betaalde het minimumloon
  Werknemers moeten ten minste worden betaald het minimumloon verplicht Bangladesh arbeidsrecht of de heersende industrie loon, als dit hoger is, en worden voorzien van wettelijk verplichte uitkeringen.
 • werkperiode
  Behalve in buitengewone zakelijke omstandigheden, zullen werknemers niet verplicht om meer dan 48 uur per week te werken. In bijzondere omstandigheden, zal overwerk worden betaald op basis van de bestaande loon- wet van Bangladesh overheid.
 • in strijd met de Code
  Wees waakzaam in het identificeren en rapporteren van gedrag dat de code schendt. Cliënten worden aangemoedigd om verslag uit te brengen op basis van de naam. Echter, in geval van bijzonder ernstige schendingen werknemers kan een verslag op anonieme basis met de onze email service: BD Bron LTD